Privacy- en cookiestatement

Desk Services B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die in het kader van aboworld.nl plaatsvindt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 december 2017.

gebruik van persoonsgegevens


Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• Naam
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• IP-adres.
doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat samenhangt met of nodig is in het kader van:

• het samenstellen van een profiel op basis van uw voorkeur
• het versturen van een nieuwsbrief waarin geselecteerde promotie-acties onder de aandacht worden gebracht;
• het doorsturen naar de webshop van de desbetreffende aanbieder;
• het maken van anonieme, geaggregeerde statistieken en rapportages voor generieke marketingrapportages;
• het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.
aboworld.nl verzamelt prijzen van speelgoed bij winkels in Nederland en Belgie op één site. Door bij een specifiek aanbod te klikken op "Koop nu" wordt u doorgestuurd naar de Webshop van de desbetreffende aanbieder. Koopt u vervolgens bij die webshop het product, dan handelt de aanbieder uw aanvraag af conform zijn eigen voorwaarden. aboworld.nl heeft hierin geen rol. De aanbieder is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Voor informatie over de manier waarop deze aanbieder omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich tot de desbetreffende aanbieder wenden.
registreren voor Prijsalerts

U kunt een account aanmaken op aboworld.nl waarin u uw persoonlijke gegevens, uw voorkeur voor communicatie kunt inzien, aanvullen en aanpassen.

contact


Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

verstrekking aan derden


Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dat nodig is in het kader van onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

cookies


Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via externe partijen die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager. Wij gebruiken Google Analytics en Google Tag Manager ter informatie over de kwaliteit en effectiviteit van onze diensten zonder dat hierbij persoonsgegevens worden verzameld. Het staat u vrij om deze cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Hieronder volgt een korte omschrijving van de wijze waarop wij de verschillende cookies gebruiken.

google Analytics


Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Zo zorgen wij ervoor dat uw privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

google Tag Manager


Wij gebruiken Google Tag Manager om scripts en cookies makkelijker in te laden in onze website. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld en gedeeld met Google. Het gebruik van Google Tag Manager is essentieel voor het leveren van onze dienst.

beveiliging


Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

bewaartermijnen


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, gezien het doel waarvoor wij de betreffende persoonsgegevens verwerken. Indien u uw account beëindigt, zullen wij de daarin verwerkte persoonsgegevens verwijderen.

websites van derden


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden daarom aan om regelmatig op deze pagina terug te keren, zodat u op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

inzage en wijzigen van uw gegevens


Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

vragen en klachten


Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hieronder zijn opgenomen. Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

contactgegevens


Aboworld.nl
Withuisveld 15
6226 NV MAASTRICHT

info@deskservices.nl
043 - 880 0156